theflow.bike
Login
4.9 satisfaction
free Change language NL

Verkoopsvoorwaarden

1. Onderwerp

1.1 dit contract ("Contract"), gesloten naar aanleiding van de aanvaarding als bedoeld in artikel 2 hieronder door de Flow Srl ("the flow") gevestigd in Mondovì, via Trieste, 12/14, heeft als doel de levering van sportproducten met betrekking tot fietsen (de "Producten") zoals aangegeven op de website theflow.bike.
De levering van de Producten zal plaatsvinden voor de duur en op de wijze die voor elk product is vastgesteld dat op de website van de flow is gekozen door de natuurlijke of rechtspersoon ("gebruiker") die, na correcte en waarheidsgetrouwe registratie van hun gegevens (de "gegevens") En de betaling van de in artikel 3 genoemde vergoeding heeft het bestelformulier op de website ingevuld en elektronisch verzonden door op de betreffende knoppen onderaan de webpagina's te klikken.
Op het Bestelformulier wordt aan het einde van de bestelprocedure duidelijk de totale prijs van de Producten vermeld, inclusief de verzendkosten op het door de gebruiker aangegeven adres.

1.2. The Flow zal de Producten aan de gebruiker leveren op het door deze aangegeven adres. The Flow heeft het recht om te allen tijde en naar eigen goeddunken de leveringsvoorwaarden te wijzigen door middel van een kennisgeving op de website theflow.bike.


2. Doeltreffendheid - terugtrekking
2.1 het Contract zal geldig en van kracht zijn vanaf de dag (de "Ingangsdatum" ) waarop de stroom, rekening houdend met de betaling door de gebruiker van de vergoeding van de door laatstgenoemde gekozen producten, na een correcte en waarheidsgetrouwe registratie van hun gegevens, Als dit nog niet is gebeurd, worden de producten verzonden. Daartoe erkennen theflow en de gebruiker wederzijds en uitdrukkelijk dat het begin van de levering van de Producten door theflow voor alle doeleinden van de wet en de aanvaarding van de Overeenkomst van het voorstel van de gebruiker zal zijn, vooronderstelt dat, Ongeacht de exacte nakoming door de gebruiker van de bepalingen in dit artikel 2.1, zal theflow nog steeds het recht hebben, naar eigen goeddunken, niet te aanvaarden.
Het is overeengekomen dat de klant met het abonnement op het Bestelformulier zich er in alle gevallen toe verbindt de vergoeding voor wat verschuldigd is in te trekken en te betalen, behalve dan op tijd en op de door de wet toegestane wijze gebruik te maken van het herroepingsrecht.

2.2. De gebruiker heeft het recht, overeenkomstig en voor de toepassing van wetsdecreet nr. 185/1999, om de overeenkomst binnen 15 (vijftien) werkdagen na de datum van ontvangst van de goederen te beëindigen, door middel van een schriftelijke kennisgeving op het hoofdkantoor van de stroom, per e-mail; Met (a) de uitdrukking van de wens om het herroepingsrecht uit te oefenen, (b) de vermelding van de gekochte Producten, (c) de datum waarop het Bestelformulier is verzonden. Het herroepingsrecht is en blijft uitgesloten als de goederen zijn gebruikt, zich niet in de oorspronkelijke verpakking bevinden of een discrepantie vertonen waardoor het product niet langer als nieuw kan worden verkocht.
In dit geval moet de gebruiker de producten, intact en verpakt in de oorspronkelijke verpakking, binnen 15 (vijftien) dagen na ontvangst van de Producten kosteloos aan de flow retourneren.
Alleen in het geval van naleving van bovengenoemde eisen kan de gebruiker van de stroom een terugbetaling van de prijs van de Producten verkrijgen. Deze terugbetaling zal plaatsvinden binnen 60 (zestig) dagen na de retournering van de Producten, heeft uitsluitend betrekking op de prijs van de Producten zoals weergegeven in het Bestelformulier, minus de verzend- en leveringskosten.


3. Overwegingen en betalingsvoorwaarden.
De gebruiker zal aan theflow, als vergoeding voor de levering van de Producten en de daarmee samenhangende verzendkosten, slechts het bedrag betalen dat op het moment van betaling op het Bestelformulier is vermeld. Betaling zal geschieden met creditcard (American Express, Mastercard, Visa), paypal of bankoverschrijving.
Niettegenstaande het voorgaande behoudt Theflow zich het recht voor om op elk moment de prijs van de producten die op de website van Theflow worden vermeld, te wijzigen.


4. Niet-betaling van de vergoeding - schorsing en beëindiging van de levering.
De gebruiker erkent dat, in geval van niet-succesvolle betaling, na de controles uitgevoerd door het gebruikte betalingssysteem, theflow zich het recht voorbehoudt de levering van de Producten op te schorten en/of te onderbreken en/of definitief te staken. Het recht van Theflow om, op de wijze en binnen de door de Italiaanse wetgeving toegestane tijd, procedures en personele middelen te activeren, intern en/of extern van het bedrijf zelf, bestemd voor de terugvordering van betalingen en bijkomende kosten met betrekking tot de producten in de catalogus.


5. Mededelingen.
Alle communicatie met betrekking tot deze Overeenkomst dient door de gebruiker per e-mail te worden gedaan en zal geldig en effectief worden geacht na ontvangst van dit bericht op het volgende adres van theflow.bike: "Info@the.bike".


6. Toepasselijk recht en geschillen.
6.1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Italiaanse recht. De mogelijke nietigheid en/of ongeldigheid, geheel of gedeeltelijk, van een of meer artikelen overweldigt niet de andere artikelen in deze Overeenkomst die daarom als volledig geldig en effectief moeten worden beschouwd.

6.2. Behoudens het bepaalde in artikel 1469a, derde alinea, nr. 19 van het Burgerlijk Wetboek, voor elk geschil dat tussen de partijen in verband met deze Overeenkomst ontstaat, met inbegrip van geschillen met betrekking tot de interpretatie, bepaling, executie, rechtsbestaan en niet-bestaan, geldigheid en ongeldigheid, Intrekking en beëindiging vallen onder de exclusieve bevoegdheid van het Hof van Cuneo.

Goedkeuring overeenkomstig de artikelen 1341 en 1342 COD. Civ.

Overeenkomstig en voor de toepassing van de artikelen 1341 en 1342 van het Burgerlijk Wetboek verklaar ik dat ik alle clausules en voorwaarden in deze Overeenkomst zorgvuldig heb gelezen en onderzocht, en dat ik de volgende bepalingen 1, 2, 3, 4, 5 heb aanvaard en specifiek heb goedgekeurd, 6.

Cuneo, 1 februari 2020

 

Specialized Shimano Bosch Endura FiveTen Ohlins OneUp Renthal Sram Garmin galfer Braking Unite Evoc
© Copyright 2023 - Alle rechten voorbehouden
The Flow Srl - Mondovì (CN)
P.Iva: 03681780049

+39 0174 330440
Vind ons op: Instagram Facebook Google Business